Clairvoyant

bởi Cassidy James Blaede
A positive answer, "Signs point to yes."

Ask questions, get psychic answers

Does he love you? Should you have pizza for dinner? Is there such thing as a stupid question? Discover the answers to these questions and more with Clairvoyant, the magic 8-ball inspired fortune teller.

  • Ask a question, then open Clairvoyant for an answer.
  • Not satisfied? Ask again, then hit "Ask Again" to try again.
  • Do what you'd like with the answers—just don't shoot the messenger!

Những thay đổi ở phiên bản 3.1.7

2 tháng trước
(Đã được dựng 2 tháng trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~6.49 MiB
Kích thước tải xuống5.89 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt13.087