Giới thiệu về Flathub

Flathub đặt mục tiêu trở thành nơi tải và phân phối các ứng dụng cho Linux. Nó được hỗ trợ bởi Flatpak, cho phép các ứng dụng Flathub chạy trên hầu hết các bản phân phối Linux.

Sử dụng Flathub để truy cập vào bộ sưu tập các ứng dụng Flatpak ngày càng lớn bằng cách làm theo hướng dẫn cài đặt.

Gửi ứng dụng

Nhà phát triển có thể gửi ứng dụng của mình để phân phối tới cơ sở người dùng đang lớn mạnh của Flathub, qua đó cung cấp một cổng duy nhất cho toàn bộ hệ sinh thái desktop Linux.

Hiện tại, các ứng dụng phải có thể được phân phối lại hợp pháp hoặc có sẵn dưới dạng bản tải xuống của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng độc quyền và mong muốn sử dụng Flathub, chúng tôi rất sẵn sàng hợp tác.

Ứng dụng đã xác minh

Dấu kiểm dưới tên ứng dụng có ý nghĩa gì?

Một số ứng dụng có dấu kiểm trên trang ứng dụng dưới tên nhà phát triển. Điều này có nghĩa là ứng dụng được chính nhà phát triển gốc của nó hoặc một bên thứ ba đã được cấp phép phát hành trên Flathub.

Một số ứng dụng được phát hành bởi các bên thứ ba không liên kết với nhà phát triển gốc. Điều này được cho phép, nhưng những ứng dụng như vậy không được nhận dấu kiểm.

Bên cạnh dấu kiểm là một đường dẫn tới trang của nhà phát triển hoặc tới hồ sơ của họ trên trang lưu trữ mã nguồn. Flathub đã xác nhận danh tính của nhà phát triển bằng đường dẫn đó.

Tôi đang phát hành một ứng dụng trên Flathub. Làm sao để tôi xác minh nó?

Đầu tiên, đăng nhập vào Flathub. Ấn nút “Cài đặt cho nhà phát triển” dưới ứng dụng bạn muốn xác minh. Ở đầu trang, tìm phần “Thiết lập xác minh”. Các chỉ dẫn ở đó sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình xác minh.

Get in touch

Press

We're always happy to answer questions from and arrange interviews with journalists and tech writers

Báo lỗi

We take security reports and legal issues very seriously

Developers & Users

Connect with the team and other members of the community to ask questions and share your expertise

Lời cảm ơn

Flathub sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân sau đây.

Organizations & Infrastructure

 • Codethink
 • Cloud Native Computing Foundation
 • Fastly
 • Mythic Beasts
 • Prerender.io
 • Scaleway

Individual Contributors

 • Alex Larsson
 • Andreas Nilsson
 • Arun Raghavan
 • Bartłomiej Piotrowski
 • Christian Hergert
 • Christopher Halse Rogers
 • Cosimo Cecchi
 • Emmanuele Bassi
 • G Stavracas Neto
 • Jakub Steiner
 • James Shubin
 • Joaquim Rocha
 • Jorge García Oncins
 • Lubomír Sedlář
 • Nathan Dyer
 • Nick Richards
 • Mario Sanchez Prada
 • Matthias Clasen
 • Michael Doherty
 • Robert McQueen
 • Zach Oglesby