Giới thiệu về Flathub

Flathub đặt mục tiêu trở thành nơi tải và phân phối các ứng dụng cho Linux. Được hỗ trợ bởi Flatpak cho phép các ứng dụng Flathub chạy trên hầu hết mọi bản phân phối Linux.

Nếu bạn là người dùng Linux, bạn có thể sử dụng Flathub để truy cập vào bộ sưu tập các ứng dụng Flatpak ngày càng tăng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn cài đặt.

Gửi ứng dụng

Nhà phát triển có thể gửi ứng dụng của mình để phân phối tới cơ sở người dùng đang phát triển của Flathub, cung cấp một cổng duy nhất cho toàn bộ hệ sinh thái desktop Linux.

Hiện tại, các ứng dụng phải có thể phân phối lại hợp pháp hoặc có sẵn dưới dạng bản tải xuống của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng độc quyền và quan tâm đến việc sử dụng Flathub, chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác.

Verified Apps

What does the checkmark under an app name mean?

Some apps have a checkmark on the app page under the developer name. This means the app is published on Flathub by its original developer or a third party approved by the developer.

Some apps are published by third parties that are unaffiliated with the original developer. This is allowed, but such apps are not eligible for the checkmark.

Next to the checkmark is a link to the developer's website or to their profile on a source code hosting site. Flathub has verified the developer's identity using that link.

I'm publishing an app on Flathub. How do I get it verified?

First, log in to Flathub. Click the "Developer Settings" button under the app you want to verify. At the top of the page, find the "Setup Verification" section. The instructions there will walk you through the verification process.

Báo lỗi

Các vấn đề về bảo mật hoặc pháp lý có thể được báo cáo với Người bảo trì Flathub.

Lời cảm ơn

Flathub sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân sau đây.

 • Codethink
 • Cloud Native Computing Foundation
 • Fastly
 • Mythic Beasts
 • Prerender.io
 • Scaleway

 • Alex Larsson
 • Andreas Nilsson
 • Arun Raghavan
 • Bartłomiej Piotrowski
 • Christian Hergert
 • Christopher Halse Rogers
 • Cosimo Cecchi
 • Emmanuele Bassi
 • G Stavracas Neto
 • Jakub Steiner
 • James Shubin
 • Joaquim Rocha
 • Jorge García Oncins
 • Lubomír Sedlář
 • Nathan Dyer
 • Nick Richards
 • Mario Sanchez Prada
 • Matthias Clasen
 • Michael Doherty
 • Robert McQueen
 • Zach Oglesby