லினக்ஸிற்கான செயலிகள், இங்கே

எந்தவொரு லினக்ஸ் விநியோகத்திலும் எளிதாக நிறுவக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான செயலிகளின் தாயகமான பிளாட்ஹப்பிற்கு வரவேற்கிறோம். உங்கள் செயலி மையம் அல்லது கட்டளை வரியிலிருந்து செயலிகளை ஆன்லைனில் உலாவலாம்.

புதிய செயலிகள்

மேலும்

coppwr

Low level control GUI for PipeWire
dimtpap.xyz

Empty Clip

Empty Clip is a top-down shooter action RPG.
@jazztickets GitLab இல்

Blockstream Green

Blockstream Green is a simple and secure Bitcoin wallet that makes it easy to get started sending and receiving Bitcoin and Liquid-based assets such as L-BTC and Tether’s USDt.

Impression

Create bootable drives

Squey

Explore your data
squey.org

Torrhunt

Torrent Search Engine
ktechpit.com

Wemeet

A cloud-based HD conferencing product leveraging Tencent's 20+ years of experience in audiovisual communications

Planify

Never worry about forgetting things again

OpenFodder

An open-source port of the DOS shoot-em-up Tyrian.

Calligraphy

Turn your text into ASCII banners
@gregorni GitLab இல்

Pinegrow

Visual web editor for professionals

SiteMarker

An open source bookmark manager.
@aerocyber GitHub இல்

MMEX Money Manager

Organize finances and track cash flow

Chats

Messaging application for mobile and desktop

jdReplace

With jdReplace you can replace a text in all files of a directory
jakobdev.codeberg.page

Nook Desktop

Nook is an application that plays Animal Crossing hourly themes on the hour.

Halftone

Give your images that pixel art-like style
@tfuxu GitHub இல்

Forge Sparks

Get git forges notifications
mardojai.com

சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட செயலிகள்

மேலும்

சரிபார்க்கப்பட்ட செயலிகள்

மேலும்

KTailctl

A GUI for the Tailscale mesh network.
fkoehler.org

Betterbird

Betterbird is a soft-fork of Mozilla Thunderbird. Simply better.
betterbird.eu

coppwr

Low level control GUI for PipeWire
dimtpap.xyz

Squey

Explore your data
squey.org

choria

Finally, an MMORPG that's all about grinding and doing chores.
@jazztickets GitLab இல்

openflap

A game about bouncing balls through gaps of never-ending pipes
@jazztickets GitLab இல்

irrlamb

3D physics game in which you control a blue ball of energy in an attempt to touch all glowing orbs
@jazztickets GitLab இல்

Empty Clip

Empty Clip is a top-down shooter action RPG.
@jazztickets GitLab இல்

Torrhunt

Torrent Search Engine
ktechpit.com

Bluefish

Text editor with many web and software development extras
openoffice.nl

theBeat

Audio Player
vicr123.com

Powersupply

Linux power subsystem debugger
brixit.nl

Wallpaper Selector

Downloads and applies wallpapers
@davidoc26 GitHub இல்

Gabut Download Manager

Simple and Fast Download Manager
@gabutakut GitHub இல்

SiteMarker

An open source bookmark manager.
@aerocyber GitHub இல்

Calligraphy

Turn your text into ASCII banners
@gregorni GitLab இல்

jdReplace

With jdReplace you can replace a text in all files of a directory
jakobdev.codeberg.page

Battle for Wesnoth

A turn-based strategy game with a high fantasy theme
wesnoth.org

பிரபலமான செயலிகள்

மேலும்

Google Chrome

The web browser from Google

Firefox

Fast, Private & Safe Web Browser
சரிபார்க்கப்பட்டது

RetroArch

Frontend for emulators, game engines and media players
சரிபார்க்கப்பட்டது

Dolphin Emulator

GameCube / Wii / Triforce Emulator

RPCS3

Open-source Sony PlayStation 3 Emulator

PPSSPP

A PlayStation Portable emulator
ppsspp.org

DuckStation

PlayStation 1/PSX emulator.

Lutris

Video game preservation platform
lutris.net

xemu

Original Xbox Emulator

Citra

Nintendo 3DS emulator
citra-emu.org

melonDS

Nintendo DS and DSi emulator
kuribo64.net

Discord

Messaging, Voice, and Video Client

PrimeHack

Dolphin Emu fork for various Metroid Prime mods
சரிபார்க்கப்பட்டது

ProtonUp-Qt

Install Wine- and Proton-based compatibility tools
davidotek.net

ScummVM

Interpreter for numerous adventure games and role-playing games
scummvm.org

Spotify

Online music streaming service

Brave Browser

The web browser from Brave

Visual Studio Code

Visual Studio Code. Code editing. Redefined.

உற்பத்தித்திறன்

மேலும்

கிராபிக்ஸ் & புகைப்படம் எடுத்தல்

மேலும்

ஆடியோ & வீடியோ

மேலும்

கல்வி

மேலும்

கேம்கள்

மேலும்

நெட்வொர்க்கிங்

மேலும்

டெவலப்பர் கருவிகள்

மேலும்

அறிவியல்

மேலும்

சிஸ்டம்

மேலும்

பயன்பாடுகள்

மேலும்