புள்ளிவிவரங்கள்

மொத்த பதிவிறக்கங்கள்1,03,04,83,747
மொத்த டெஸ்க்டாப் செயலிகள்2,127
இருந்து29/4/2018

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பதிவிறக்கங்கள்

ஃபிஜி: 16,931 பதிவிறக்கங்கள்தான்சானியா: 1,84,638பதிவிறக்கங்கள்கனடா: 3,05,89,524 பதிவிறக்கங்கள்அமெரிக்கா: 20,21,85,436பதிவிறக்கங்கள்கஸகஸ்தான்: 25,07,628பதிவிறக்கங்கள்உஸ்பெகிஸ்தான்: 5,27,858பதிவிறக்கங்கள்பாப்புவா நியூ கினி: 25,032பதிவிறக்கங்கள்இந்தோனேஷியா: 71,06,350பதிவிறக்கங்கள்அர்ஜென்டினா: 1,07,42,510பதிவிறக்கங்கள்சிலி: 44,09,782 பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - கின்ஷாசா: 33,726பதிவிறக்கங்கள்சோமாலியா: 25,870 பதிவிறக்கங்கள்கென்யா: 14,90,604 பதிவிறக்கங்கள்சூடான்: 62,882 பதிவிறக்கங்கள்சாட்: 2,666 பதிவிறக்கங்கள்ஹெய்தி: 33,844 பதிவிறக்கங்கள்டொமினிகன் குடியரசு: 7,97,720பதிவிறக்கங்கள்ரஷ்யா: 5,20,48,921 பதிவிறக்கங்கள்பஹாமாஸ்: 75,727 பதிவிறக்கங்கள்ஃபாக்லாந்து தீவுகள்: 1,762பதிவிறக்கங்கள்நார்வே: 43,67,560 பதிவிறக்கங்கள்கிரீன்லாந்து: 32,961பதிவிறக்கங்கள்தைமூர்-லெஸ்தே: 5,290பதிவிறக்கங்கள்தென் ஆப்பிரிக்கா: 41,78,056பதிவிறக்கங்கள்லெசோதோ: 12,180 பதிவிறக்கங்கள்மெக்சிகோ: 1,46,85,996பதிவிறக்கங்கள்உருகுவே: 17,86,791 பதிவிறக்கங்கள்பிரேசில்: 11,05,92,819பதிவிறக்கங்கள்பொலிவியா: 5,88,704 பதிவிறக்கங்கள்பெரு: 18,67,947 பதிவிறக்கங்கள்கொலம்பியா: 90,25,477பதிவிறக்கங்கள்பனாமா: 5,23,304 பதிவிறக்கங்கள்கோஸ்டாரிகா: 12,83,435பதிவிறக்கங்கள்நிகரகுவா: 2,42,083 பதிவிறக்கங்கள்ஹோண்டூராஸ்: 3,76,460பதிவிறக்கங்கள்எல் சால்வடார்: 6,32,376பதிவிறக்கங்கள்கவுதமாலா: 9,21,284 பதிவிறக்கங்கள்பெலிஸ்: 50,098 பதிவிறக்கங்கள்வெனிசுலா: 15,00,051 பதிவிறக்கங்கள்கயானா: 39,406 பதிவிறக்கங்கள்சுரினாம்: 33,363 பதிவிறக்கங்கள்பிரான்ஸ்: 4,37,72,787பதிவிறக்கங்கள்ஈக்வடார்: 17,29,248 பதிவிறக்கங்கள்பியூர்டோ ரிகோ: 8,49,377பதிவிறக்கங்கள்ஜமைகா: 2,65,319 பதிவிறக்கங்கள்கியூபா: 1,64,132 பதிவிறக்கங்கள்ஜிம்பாப்வே: 2,22,465பதிவிறக்கங்கள்போட்ஸ்வானா: 49,144 பதிவிறக்கங்கள்நமீபியா: 1,17,694 பதிவிறக்கங்கள்செனெகல்: 1,08,196 பதிவிறக்கங்கள்மாலி: 23,565 பதிவிறக்கங்கள்மௌரிடானியா: 12,513 பதிவிறக்கங்கள்பெனின்: 68,878 பதிவிறக்கங்கள்நைஜர்: 8,325 பதிவிறக்கங்கள்நைஜீரியா: 4,84,552 பதிவிறக்கங்கள்கேமரூன்: 1,27,896 பதிவிறக்கங்கள்டோகோ: 74,113 பதிவிறக்கங்கள்கானா: 3,36,720 பதிவிறக்கங்கள்கோட் தி’வாயர்: 1,56,511பதிவிறக்கங்கள்கினியா: 7,537 பதிவிறக்கங்கள்கினி-பிஸ்ஸாவ்: 1,965பதிவிறக்கங்கள்லைபீரியா: 10,541 பதிவிறக்கங்கள்சியர்ரா லியோன்: 8,339பதிவிறக்கங்கள்புர்கினா ஃபாஸோ: 32,370பதிவிறக்கங்கள்மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு: 1,381பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - ப்ராஸாவில்லே: 38,736பதிவிறக்கங்கள்கேபான்: 42,545 பதிவிறக்கங்கள்ஈக்குவாடோரியல் கினியா: 5,259பதிவிறக்கங்கள்ஜாம்பியா: 1,19,862 பதிவிறக்கங்கள்மாலவி: 54,484 பதிவிறக்கங்கள்மொசாம்பிக்: 81,943 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வாஸிலாந்து: 10,902பதிவிறக்கங்கள்அங்கோலா: 1,55,775 பதிவிறக்கங்கள்புருண்டி: 11,884 பதிவிறக்கங்கள்இஸ்ரேல்: 31,65,267 பதிவிறக்கங்கள்லெபனான்: 3,24,814 பதிவிறக்கங்கள்மடகாஸ்கர்: 1,36,652 பதிவிறக்கங்கள்பாலஸ்தீனிய பிரதேசங்கள்: 1,33,026பதிவிறக்கங்கள்காம்பியா: 13,820 பதிவிறக்கங்கள்டுனிசியா: 8,76,311 பதிவிறக்கங்கள்அல்ஜீரியா: 9,55,179 பதிவிறக்கங்கள்ஜோர்டான்: 3,75,067 பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: 11,08,238பதிவிறக்கங்கள்கத்தார்: 2,30,372 பதிவிறக்கங்கள்குவைத்: 3,32,568 பதிவிறக்கங்கள்ஈராக்: 4,10,254 பதிவிறக்கங்கள்ஓமன்: 1,54,183 பதிவிறக்கங்கள்வனுவாட்டு: 3,749 பதிவிறக்கங்கள்கம்போடியா: 2,59,432 பதிவிறக்கங்கள்தாய்லாந்து: 24,63,820பதிவிறக்கங்கள்லாவோஸ்: 33,312 பதிவிறக்கங்கள்மியான்மார் (பர்மா): 2,86,985பதிவிறக்கங்கள்வியட்நாம்: 22,70,113பதிவிறக்கங்கள்வட கொரியா: 164 பதிவிறக்கங்கள்தென் கொரியா: 40,36,813பதிவிறக்கங்கள்மங்கோலியா: 76,677 பதிவிறக்கங்கள்இந்தியா: 2,12,27,367பதிவிறக்கங்கள்பங்களாதேஷ்: 19,08,188பதிவிறக்கங்கள்பூடான்: 5,951 பதிவிறக்கங்கள்நேபாளம்: 10,22,443 பதிவிறக்கங்கள்பாகிஸ்தான்: 12,27,201பதிவிறக்கங்கள்ஆப்கானிஸ்தான்: 19,357பதிவிறக்கங்கள்தாஜிகிஸ்தான்: 24,937பதிவிறக்கங்கள்கிர்கிஸ்தான்: 3,30,568பதிவிறக்கங்கள்துர்க்மெனிஸ்தான்: 13,587பதிவிறக்கங்கள்ஈரான்: 19,49,231 பதிவிறக்கங்கள்சிரியா: 82,780 பதிவிறக்கங்கள்ஆர்மேனியா: 5,39,968 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வீடன்: 1,01,43,548பதிவிறக்கங்கள்பெலாரூஸ்: 40,17,245 பதிவிறக்கங்கள்உக்ரைன்: 1,64,61,919பதிவிறக்கங்கள்போலந்து: 2,14,03,807பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரியா: 1,02,91,000பதிவிறக்கங்கள்ஹங்கேரி: 1,06,00,095பதிவிறக்கங்கள்மால்டோவா: 13,57,001 பதிவிறக்கங்கள்ருமேனியா: 1,66,46,270பதிவிறக்கங்கள்லிதுவேனியா: 21,53,648பதிவிறக்கங்கள்லாட்வியா: 16,12,213 பதிவிறக்கங்கள்எஸ்டோனியா: 13,67,999பதிவிறக்கங்கள்ஜெர்மனி: 10,21,53,986பதிவிறக்கங்கள்பல்கேரியா: 45,10,476பதிவிறக்கங்கள்கிரீஸ்: 67,80,227 பதிவிறக்கங்கள்துருக்கி: 87,41,617 பதிவிறக்கங்கள்அல்பேனியா: 4,42,015 பதிவிறக்கங்கள்குரோசியா: 31,22,852 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்விட்சர்லாந்து: 1,00,16,962பதிவிறக்கங்கள்லக்ஸ்சம்பர்க்: 6,40,222பதிவிறக்கங்கள்பெல்ஜியம்: 78,54,997பதிவிறக்கங்கள்நெதர்லாந்து: 1,72,48,936பதிவிறக்கங்கள்போர்ச்சுக்கல்: 71,65,757பதிவிறக்கங்கள்ஸ்பெயின்: 3,79,87,045பதிவிறக்கங்கள்அயர்லாந்து: 33,63,086பதிவிறக்கங்கள்நியூ கேலிடோனியா: 72,041பதிவிறக்கங்கள்சாலமன் தீவுகள்: 3,494பதிவிறக்கங்கள்நியூசிலாந்து: 29,83,735பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரேலியா: 1,36,15,497பதிவிறக்கங்கள்இலங்கை: 5,79,741 பதிவிறக்கங்கள்சீனா: 63,76,365 பதிவிறக்கங்கள்தைவான்: 23,85,350 பதிவிறக்கங்கள்இத்தாலி: 2,68,51,868பதிவிறக்கங்கள்டென்மார்க்: 42,25,559பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய பேரரசு: 4,38,75,670பதிவிறக்கங்கள்ஐஸ்லாந்து: 4,20,416 பதிவிறக்கங்கள்அசர்பைஜான்: 5,05,122பதிவிறக்கங்கள்ஜார்ஜியா: 16,58,126 பதிவிறக்கங்கள்பிலிப்பைன்ஸ்: 60,07,556பதிவிறக்கங்கள்மலேஷியா: 26,74,160 பதிவிறக்கங்கள்புரூனேய்: 69,491 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவேனியா: 20,52,756பதிவிறக்கங்கள்பின்லாந்து: 62,86,280பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவாகியா: 29,25,826பதிவிறக்கங்கள்செக் குடியரசு: 88,26,659பதிவிறக்கங்கள்எரிட்ரியா: 543 பதிவிறக்கங்கள்ஜப்பான்: 80,42,843 பதிவிறக்கங்கள்பராகுவே: 6,96,740 பதிவிறக்கங்கள்ஏமன்: 51,649 பதிவிறக்கங்கள்சவூதி அரேபியா: 19,51,516பதிவிறக்கங்கள்சைப்ரஸ்: 5,01,043 பதிவிறக்கங்கள்மொராக்கோ: 13,72,581 பதிவிறக்கங்கள்எகிப்து: 19,74,515 பதிவிறக்கங்கள்லிபியா: 84,319 பதிவிறக்கங்கள்எதியோப்பியா: 2,88,888பதிவிறக்கங்கள்ஜிபௌட்டி: 11,510 பதிவிறக்கங்கள்உகாண்டா: 1,35,823 பதிவிறக்கங்கள்ருவான்டா: 65,022 பதிவிறக்கங்கள்போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்ஸிகோவினா:9,50,606 பதிவிறக்கங்கள்மாசிடோனியா: 10,08,269பதிவிறக்கங்கள்செர்பியா: 45,39,354 பதிவிறக்கங்கள்மான்டேனெக்ரோ: 2,48,309பதிவிறக்கங்கள்ட்ரினிடாட் மற்றும் டுபாகோ:2,67,964 பதிவிறக்கங்கள்தெற்கு சூடான்: 4,906பதிவிறக்கங்கள்

காலப்போக்கில் பதிவிறக்கங்கள்

வகை விநியோகம்