Document Viewer

Document viewer for popular document formats

A document viewer for the GNOME desktop. You can view, search or annotate documents in many different formats.

Evince supports documents in: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, DVI (with SyncTeX), and Comic Books archives (CBR, CBT, CBZ, CB7).

Thay đổi ở phiên bản 43.1

8 tháng trước
Kích thước cài đặt~30 MB
Kích thước tải xuống11 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt137.271
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.Evince

Chạy

flatpak run org.gnome.Evince