Text Editor

bởi The GNOME Project

Edit text files

GNOME Text Editor is a simple text editor focused on a pleasing default experience.

Thay đổi ở phiên bản 44.0

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~1 MB
Kích thước tải xuống484 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt138.748
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.TextEditor

Chạy

flatpak run org.gnome.TextEditor