Aqueducts

bởi Endless Studios

An immersive puzzle adventure game where you hack your way to saving the day!

All the water has disappeared from your village and it's up to you to save the day! Go on an adventure to connect the water pipes and bring water back to your village. Solve puzzles and hack your way through 15 levels of fun and challenging islands. You may discover that you'll learn some things along the way...

Thay đổi ở phiên bản 1.2.2

hơn 3 năm trước
Kích thước cài đặt~470 MB
Kích thước tải xuống121 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt35.790
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://terminaltwo.com/home

Ứng dụng khác của Endless Studios

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.endlessnetwork.aqueducts

Chạy

flatpak run com.endlessnetwork.aqueducts