Marknote

bởi KDE

Write down your thoughts

Marknote lets you create rich text notes and easily organise them into notebooks. You can personalise your notebooks by choosing an icon and accent color for each one, making it easy to distinguish between them and keep your notes at your fingertips. Your notes are saved as Markdown files in your Documents folder, making it easy to use your notes outside of Marknote as well as inside the app.

Những thay đổi ở phiên bản 1.2.1

26 ngày trước
(Đã được dựng 25 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v2.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~4.21 MiB
Kích thước tải xuống1.57 MiB
Dùng được trên kiến trúcaarch64, x86_64
Số lượt cài đặt5.044