Okular

Document Viewer

Okular is a universal document viewer developed by KDE. Okular works on multiple platforms, including but not limited to Linux, Windows, Mac OS X, *BSD, etc.

Features:

  • Supported Formats: PDF, PS, Tiff, CHM, DjVu, Images, DVI, XPS, Fiction Book, Comic Book, Plucker, EPub, Fax
  • Sidebar with contents, thumbnails, reviews and bookmarks
  • Annotations support

Thay đổi ở phiên bản 23.04.1

19 ngày trước
Kích thước cài đặt~143 MB
Kích thước tải xuống68 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt198.151
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later, , GNU Free Documentation License v1.3
Trang web của dự ánhttps://okular.kde.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.kde.okular

Chạy

flatpak run org.kde.okular