Share Preview

bởi Rafael Mardojai CM

Test social media cards locally

Preview and debug websites metadata tags for social media share.

Những thay đổi ở phiên bản 0.5.0

2 tháng trước
(Đã được dựng 2 tháng trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~7.53 MiB
Kích thước tải xuống3.14 MiB
Dùng được trên kiến trúcaarch64, x86_64
Số lượt cài đặt12.167