Blanket

bởi Rafael Mardojai CM
The default screen in light theme

Listen to ambient sounds

Improve focus and increase your productivity by listening to different ambient sounds

Also can help you to fall asleep in a noisy environment.

Features:

 • Save presets
 • Add custom sounds
 • Auto start in background
 • MPRIS integration

Included Sounds in the App:

 • Birds
 • Boat
 • City
 • Coffee Shop
 • Fireplace
 • Pink Noise
 • Rain
 • Summer Night
 • Storm
 • Stream
 • Train
 • Waves
 • White Noise
 • Wind

Những thay đổi ở phiên bản 0.7.0

2 tháng trước
(Đã được dựng 2 tháng trước)
 • Phát triển bởi cộng đồng

  Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
  Tham gia
Kích thước cài đặt~18.63 MiB
Kích thước tải xuống17.57 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt193.098