Εφαρμογές για Linux, ακριβώς εδώ

Καλωσορίσατε στο Flathub, το σπίτι εκατοντάδων εφαρμογών που εγκαθίστανται εύκολα σε κάθε έκδοση Linux. Περιηγήσου στις εφαρμογές διαδικτυακά, από το κέντρο εφαργμογών σου ή τον τερματικό.

New Apps

Περισσότερα

Πρόσφατα Ενημερωμένες Εφαρμογές

Περισσότερα

Verified Apps

Περισσότερα

Bluefish

Text editor with many web and software development extras
openoffice.nl

theBeat

Audio Player
vicr123.com

Powersupply

Linux power subsystem debugger
brixit.nl

Wallpaper Selector

Downloads and applies wallpapers
@davidoc26 on GitHub

Gabut Download Manager

Simple and Fast Download Manager
@gabutakut on GitHub

SiteMarker

An open source bookmark manager.
@aerocyber on GitHub

Calligraphy

Turn your text into ASCII banners
@gregorni on GitLab

jdReplace

With jdReplace you can replace a text in all files of a directory
jakobdev.codeberg.page

Battle for Wesnoth

A turn-based strategy game with a high fantasy theme
wesnoth.org

Halftone

Give your images that pixel art-like style
@tfuxu on GitHub

jdNBTExplorer

An Editor for Minecraft NBT files
jakobdev.codeberg.page

Forge Sparks

Get git forges notifications
mardojai.com

Modular Calculator

A powerful, scriptable, modular calculator aimed at scientific, engineering or computing work.
jordanl2.github.io

NFO Viewer

Viewer for NFO files
otsaloma.io

Gaupol

Editor for text-based subtitles
otsaloma.io

Please Run That

A python socket app for letting a friend execute a command on your system without opening ports or using an ssh server all, with a Simple GUI
@Sebicodes99 on GitHub

eFatura

E-Invoice Usage Inquiry from Tax or TR Identity Number
kekikakademi.org

Plots

Simple graph plotting
@alexhuntley on GitHub

Popular apps

Περισσότερα

Productivity

Περισσότερα

Graphics & Photography

Περισσότερα

Audio & Video

Περισσότερα

Education

Περισσότερα

Games

Περισσότερα

Networking

Περισσότερα

Developer Tools

Περισσότερα

Science

Περισσότερα

System

Περισσότερα

Utilities

Περισσότερα