Εφαρμογές για Linux, ακριβώς εδώ

Καλωσορίσατε στο Flathub, το σπίτι εκατοντάδων εφαρμογών που εγκαθίστανται εύκολα σε κάθε έκδοση Linux. Περιηγήσου στις εφαρμογές διαδικτυακά, από το κέντρο εφαργμογών σου ή τον τερματικό.

New Apps

Περισσότερα

Πρόσφατα Ενημερωμένες Εφαρμογές

Περισσότερα

Verified Apps

Περισσότερα

Gabut Download Manager

Simple and Fast Download Manager
@gabutakut on GitHub

SiteMarker

An open source bookmark manager.
@aerocyber on GitHub

Calligraphy

Turn your text into ASCII banners
@gregorni on GitLab

jdReplace

With jdReplace you can replace a text in all files of a directory
jakobdev.codeberg.page

Battle for Wesnoth

A turn-based strategy game with a high fantasy theme
wesnoth.org

Halftone

Give your images that pixel art-like style
@tfuxu on GitHub

jdNBTExplorer

An Editor for Minecraft NBT files
jakobdev.codeberg.page

Forge Sparks

Get git forges notifications
mardojai.com

Modular Calculator

A powerful, scriptable, modular calculator aimed at scientific, engineering or computing work.
jordanl2.github.io

NFO Viewer

Viewer for NFO files
otsaloma.io

Gaupol

Editor for text-based subtitles
otsaloma.io

Please Run That

A python socket app for letting a friend execute a command on your system without opening ports or using an ssh server all, with a Simple GUI
@Sebicodes99 on GitHub

eFatura

E-Invoice Usage Inquiry from Tax or TR Identity Number
kekikakademi.org

Plots

Simple graph plotting
@alexhuntley on GitHub

Adventure List

Todo list that syncs to all your devices
merritt.codes

SDL Sopwith

The classic biplane shoot ‘em-up
@fragglet on GitHub

LogarithmPlotter

2D logarithmic-scaled plotter software to make Bode plots, sequences and distribution functions
ad5001.eu

Tux Paint

A drawing program for children
tuxpaint.org

Popular apps

Περισσότερα

Productivity

Περισσότερα

Graphics & Photography

Περισσότερα

Audio & Video

Περισσότερα

Education

Περισσότερα

Games

Περισσότερα

Networking

Περισσότερα

Developer Tools

Περισσότερα

Science

Περισσότερα

System

Περισσότερα

Utilities

Περισσότερα