DL: language lessons

bởi hmlendea

Unofficial desktop client for the language-learning app Duolingo

An unofficial desktop wrapper for the world’s most-used education webapp! Duolingo is the fun, free app for learning 35+ languages through quick, bite-sized lessons. Practice speaking, reading, listening, and writing to build your vocabulary and grammar skills.

Thay đổi ở phiên bản 3.3.0

khoảng 1 năm trước
Kích thước cài đặt~203 MB
Kích thước tải xuống83 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt17.609
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub ro.go.hmlendea.DL-Desktop

Chạy

flatpak run ro.go.hmlendea.DL-Desktop