Tangram

bởi Sonny Piers
Tabs overview

Browser for your pinned tabs

Tangram is a new kind of browser. It is designed to organize and run your Web applications. Each tab is persistent and independent. You can set multiple tabs with different accounts for the same application.

Common use cases:

  • Stay up to date with your favorite communities; Mastodon, Twitter, ...
  • Merge all these chat applications into one; WhatsApp, Messenger, Telegram, ...
  • Group your organization tools under one application; EMail, Calendar, ...
  • One-stop for multiple sources of documentation or information

Những thay đổi ở phiên bản 3.1

22 ngày trước
(Đã được dựng 21 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 only.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~635.5 KiB
Kích thước tải xuống518.65 KiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt60.720