Subtitld

Subtitld is a software to create and edit subtitles

Subtitld is an open source software to edit, transcribe and create subtitles. It is able to read and write various formats like SRT, SSA, TTML, SBV, DFXP, VTT, XML, SCC and SAMI.

Thay đổi ở phiên bản 23.02

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~795 MB
Kích thước tải xuống290 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt863
Giấy phépGNU Lesser General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://gitlab.com/jonata/subtitld

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.subtitld.Subtitld

Chạy

flatpak run org.subtitld.Subtitld