Sonic Robo Blast 2 Kart Galaxy

bởi Galactice

Modded SRB2Kart adding many custom features

A modded net-compatible version of SRB2Kart v1.6 that offers Custom Resolutions, Camera Tilting, Music Fadein, custom Character Selection Screen, and many more.

Thay đổi ở phiên bản 1.2

5 tháng trước
Kích thước cài đặt~234 MB
Kích thước tải xuống224 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.472
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.srb2.SRB2Kart-galaxy

Chạy

flatpak run org.srb2.SRB2Kart-galaxy