Shotcut

bởi Meltytech, LLC

Video editor

Shotcut is a free and open-source cross-platform video editing application for Windows, macOS, and Linux.

Shotcut supports many video, audio, and image formats via FFmpeg and screen, webcam, and audio capture. It uses a time-line for non-linear video editing of multiple tracks that may be composed of various file formats. Scrubbing and transport control are assisted by OpenGL GPU-based processing and a number of video and audio filters are available.

Thay đổi ở phiên bản 23.05.14

21 ngày trước
Kích thước cài đặt~129 MB
Kích thước tải xuống48 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt245.071
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.shotcut.org/
Câu hỏi thường gặphttps://www.shotcut.org/FAQ/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.shotcut.Shotcut

Chạy

flatpak run org.shotcut.Shotcut