ONLYOFFICE Desktop Editors

bởi ONLYOFFICE

Office productivity suite

Create, view and edit text documents, spreadsheets and presentations of any size and complexity. Work on documents of most popular formats: DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX, ODP, etc. Deal with multiple files within one and the same window thanks to the tab-based user interface.

Thay đổi ở phiên bản 7.3.3

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~865 MB
Kích thước tải xuống282 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt755.688
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://onlyoffice.com

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.onlyoffice.desktopeditors

Chạy

flatpak run org.onlyoffice.desktopeditors