RetroArch

bởi libretro
Verified

Frontend for emulators, game engines and media players

RetroArch enables you to run classic games on a wide range of computers and consoles through its slick graphical interface. Settings are also unified so configuration is done once and for all.

It enables you to run classic games on a wide range of computers and consoles through its slick graphical interface. Settings are also unified so configuration is done once and for all. RetroArch has advanced features like shaders, netplay, rewinding, next-frame response times, runahead, and more!

Thay đổi ở phiên bản 1.15.1

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~931 MB
Kích thước tải xuống657 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.630.288
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.retroarch.com
Câu hỏi thường gặphttps://retroarch.com/?page=faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.libretro.RetroArch

Chạy

flatpak run org.libretro.RetroArch