KeePassXC

bởi KeePassXC Team

Community-driven port of the Windows application “KeePass Password Safe”

KeePassXC is an application for people with extremely high demands on secure personal data management. It has a light interface, is cross-platform and published under the terms of the GNU General Public License.

Thay đổi ở phiên bản 2.7.5

20 ngày trước
Kích thước cài đặt~41 MB
Kích thước tải xuống18 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt302.132
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://keepassxc.org
Câu hỏi thường gặphttps://keepassxc.org/docs#faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.keepassxc.KeePassXC

Chạy

flatpak run org.keepassxc.KeePassXC