KWordQuiz

bởi KDE
KWordQuiz welcome page

Flash card trainer

KWordQuiz is a general purpose flash card program. It can be used for vocabulary learning and many other subjects. It provides an editor and five different flashcard quiz modes. It uses the KVTML file format and contributed files can be downloaded from within the application.

Những thay đổi ở phiên bản 24.05.1

13 ngày trước
(Đã được dựng 12 ngày trước)
  • Changelog không được cung cấp
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v2.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~5.07 MiB
Kích thước tải xuống2.53 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt7.851