JupyterLab Desktop

JupyterLab desktop application, based on Electron.

JupyterLab Desktop is the cross-platform desktop application for JupyterLab. It is the quickest and easiest way to get started with Jupyter notebooks on your personal computer, with the flexibility for advanced use cases.

Thay đổi ở phiên bản 4.0.0-1

12 ngày trước
Kích thước cài đặt~454 MB
Kích thước tải xuống294 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt5.833
Giấy phépBSD 3-Clause "New" or "Revised" License

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.jupyter.JupyterLab

Chạy

flatpak run org.jupyter.JupyterLab