jamovi

bởi the jamovi team

Real-time statistical spreadsheet

jamovi is an advanced, real-time, statisticial spreadsheet, providing a suite of common statistical methods such as descriptives, t-tests, ANOVAs, correlation matrices, proportion tests, contingency tables, and factor analysis.

Additional analyses are available from the jamovi library.

Thay đổi ở phiên bản 2.3.26

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~710 MB
Kích thước tải xuống293 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt35.514
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://www.jamovi.org

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.jamovi.jamovi

Chạy

flatpak run org.jamovi.jamovi