Identity

bởi Ivan Molodetskikh

Compare images and videos

A program for comparing multiple versions of an image or video.

Thay đổi ở phiên bản 0.5.0

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~29 MB
Kích thước tải xuống11 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt21.451
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.gitlab.YaLTeR.Identity

Chạy

flatpak run org.gnome.gitlab.YaLTeR.Identity