Citations

bởi Maximiliano Sandoval

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Thay đổi ở phiên bản 0.5.2

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~9 MB
Kích thước tải xuống3 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt9.963
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.World.Citations

Chạy

flatpak run org.gnome.World.Citations