File Roller

Open, modify and create compressed archive files

Archive Manager (also known as File Roller) is the default GNOME application for opening, creating, and modifying archive and compressed archive files.

Archive Manager supports a wide range of different archive files, including:

  • gzip archives (.tar.gz, .tgz)
  • bzip archives (.tar.bz, .tbz)
  • zip archives (.zip)
  • xz archives (.tar.xz)

Thay đổi ở phiên bản 43.0

9 tháng trước
Kích thước cài đặt~23 MB
Kích thước tải xuống8 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt123.903
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.FileRoller

Chạy

flatpak run org.gnome.FileRoller