GeoGebra

bởi GeoGebra Institute

Dynamic mathematics software

Discover Math with GeoGebra. Solve equations, graph functions, create constructions, analyze data, explore 3D math!

Thay đổi ở phiên bản 6-0-779-0

6 ngày trước
Kích thước cài đặt~121 MB
Kích thước tải xuống117 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt71.530
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://www.geogebra.org

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.geogebra.GeoGebra

Chạy

flatpak run org.geogebra.GeoGebra