Flameshot

Powerful and simple to use screenshot software

Powerful and simple to use screenshot software with built-in editor with advanced features.

Thay đổi ở phiên bản 12.1.0

11 tháng trước
Kích thước cài đặt~4 MB
Kích thước tải xuống1 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt213.877
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.flameshot.Flameshot

Chạy

flatpak run org.flameshot.Flameshot