DuckStation

bởi Connor McLaughlin

PlayStation 1/PSX emulator.

DuckStation is an simulator/emulator of the Sony PlayStation(TM) console, focusing on playability, speed, and long-term maintainability. The goal is to be as accurate as possible while maintaining performance suitable for low-end devices.

Thay đổi ở phiên bản nightly

10 ngày trước
Kích thước cài đặt~28 MB
Kích thước tải xuống9 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.234.572
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://duckstation.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.duckstation.DuckStation

Chạy

flatpak run org.duckstation.DuckStation