Chromium Web Browser

bởi The Chromium Authors

The web browser from Chromium project

Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way to experience the web.

We invite you to join our effort to build a powerful platform for developing a new generation of web applications.

Thay đổi ở phiên bản 114.0.5735.90

3 ngày trước
Kích thước cài đặt~344 MB
Kích thước tải xuống131 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt769.531
Giấy phépBSD 3-Clause "New" or "Revised" License, , GNU Library General Public License v2.1 or later, , Apache License 2.0, , Independent JPEG Group License, , MIT License, , GNU General Public License v2.0 or later, , ISC License, , OpenSSL License, , , , GNU General Public License v2.0 only, ,
Trang web của dự ánhttps://www.chromium.org/Home

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.chromium.Chromium

Chạy

flatpak run org.chromium.Chromium