BleachBit

Cleans files to free disk space and to maintain privacy

BleachBit quickly frees disk space and tirelessly guards your privacy. Free cache, delete cookies, clear Internet history, shred temporary files, delete logs, and discard junk you didn't know was there. It wipes clean a thousand applications including Firefox, Adobe Flash, Google Chrome, Opera, and more.

Beyond simply deleting files, BleachBit includes advanced features such as shredding files to prevent recovery, wiping free disk space to hide traces of files deleted by other applications, and vacuuming Firefox to make it faster.

Thay đổi ở phiên bản v4.4.2

hơn 1 năm trước
Kích thước cài đặt~1 MB
Kích thước tải xuống590 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt31.852
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.bleachbit.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.bleachbit.BleachBit

Chạy

flatpak run org.bleachbit.BleachBit