2006Scape

bởi 2006Scape

2006Scape is a free, Runescape 2006 Emulation server

2006Scape is a free, open-source Runescape 2006 Emulation server

Thay đổi ở phiên bản 1.0.0

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~161 MB
Kích thước tải xuống60 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt938
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://2006Scape.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org._2006Scape.Launcher

Chạy

flatpak run org._2006Scape.Launcher