Dolphin Emulator

GameCube / Wii / Triforce Emulator

Dolphin is an emulator for two recent Nintendo video game consoles: the GameCube and the Wii. It allows PC gamers to enjoy games for these two consoles in full HD (1080p) with several enhancements: compatibility with all PC controllers, turbo speed, networked multiplayer, and even more!

Thay đổi ở phiên bản 5.0-19368

23 ngày trước
Kích thước cài đặt~68 MB
Kích thước tải xuống26 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.419.595
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://dolphin-emu.org
Câu hỏi thường gặphttps://dolphin-emu.org/docs/faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.DolphinEmu.dolphin-emu

Chạy

flatpak run org.DolphinEmu.dolphin-emu