Xmind (2022)

bởi XMIND LTD.

Mind Mapping & Brainstorming

Ideas Grow on Trees.

Xmind is a full-featured mind mapping and brainstorming app. Like a Swiss Army Knife for your brain, spark creativity and improve thinking skills. 100+ million installations on the planet.

Thay đổi ở phiên bản 22.11.3656

5 tháng trước
Kích thước cài đặt~351 MB
Kích thước tải xuống157 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt63.508
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://www.xmind.net/
Câu hỏi thường gặphttps://www.xmind.net/faq/

Ứng dụng khác của XMIND LTD.

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub net.xmind.XMind

Chạy

flatpak run net.xmind.XMind