Playlifin Voyager

bởi Krafting
Cài đặt
The main Playlifin Voyager export window

Transfer playlists to/from Jellyfin

Playlifin Voyager is a tool to export and import playlists from and to your Jellyfin Server.

Những thay đổi ở phiên bản 1.2.0

17 ngày trước
(Đã được dựng 17 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU Affero General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~2.7 MiB
Kích thước tải xuống1.19 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt913