Doomsday Engine

bởi Jaakko Keränen

Enhanced source port of Doom, Heretic, and Hexen

The Doomsday Engine is a portable version of the classic first person shooters DOOM, Heretic, and Hexen. It lets you enjoy the original games using modern technology, including high-resolution OpenGL graphics, 3D models, and dynamic lighting effects.

Data files from the original games are not included; you must acquire a copy of the original games from id Software and/or Raven Software. You may also use free alternatives such as https://freedoom.github.io/.

Thay đổi ở phiên bản 2.3.1

hơn 2 năm trước
Kích thước cài đặt~145 MB
Kích thước tải xuống69 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt11.605
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Ứng dụng khác của Jaakko Keränen

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub net.dengine.Doomsday

Chạy

flatpak run net.dengine.Doomsday