ProtonUp-Qt

bởi DavidoTek

Install Wine- and Proton-based compatibility tools

Install and manage Wine- and Proton-based compatibility tools for Steam and Lutris with this graphical user interface.

Supported launchers:

 • Steam
 • Lutris
 • Heroic Games Launcher
 • Bottles
 • Both normal, Snap and Flatpak installations are supported

Supported compatibility tools:

 • GE-Proton
 • SteamTinkerLaunch
 • Proton-Tkg
 • Luxtorpeda
 • Boxtron
 • Roberta
 • NorthstarProton
 • Scrumplex's Steam-Play-None
 • Wine-GE
 • Lutris-Wine
 • Kron4ek's Vanilla Wine-Builds
 • DXVK and DXVK async
 • D8VK
 • VKD3D

Double click compatibility tools to show more information and games using the tool.

Advanced settings and the color theme can be managed in the About dialog.

Thay đổi ở phiên bản 2.9.0

khoảng 2 tháng trước
(Built khoảng 2 tháng trước)
 • Phát triển bởi cộng đồng

  Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 only.
  Tham gia
Kích thước cài đặt~91.78 MiB
Kích thước tải xuống23.95 MiB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt1.982.801