OrbVis

bởi Wojciech Graj

A Realtime Satellite Orbit Visualizer

OrbVis is a tool used to view and propagate the full CelesTrak satellite catalog in realtime.

Thay đổi ở phiên bản v0.3.0

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~11 MB
Kích thước tải xuống10 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt956
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.wojciech_graj.OrbVis

Chạy

flatpak run io.github.wojciech_graj.OrbVis