PrimeHack

bởi Shiiion, SirMangler
Verified

Dolphin Emu fork for various Metroid Prime mods

PrimeHack is a fork of Dolphin Emulator to bring modern Mouse and Keyboard controls, as well as Dual-Stick gamepad controls to the Metroid Prime Trilogy. PrimeHack also offers many other features such as increased FoV and various new cheats.

Thay đổi ở phiên bản 1.0.6a

8 tháng trước
Kích thước cài đặt~59 MB
Kích thước tải xuống23 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.087.794
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://github.com/shiiion/dolphin

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.shiiion.primehack

Chạy

flatpak run io.github.shiiion.primehack