ASCII Draw

bởi Nokse
ASCII Art of an old television

Sketch anything using characters

Draw diagrams, tables, tree view, art and more using only characters. There are many tools and features available such as:

 • Rectangle using multiple line styles
 • Filled Rectangle using border and fill characters
 • Cartesian, Freehand and Stepped line, also with arrows
 • Freehand Brush
 • Text with FIGlet fonts
 • Table
 • Tree View
 • Eraser
 • Character Picker
 • Select and Move
 • Flood Fill

Những thay đổi ở phiên bản 0.3.4

khoảng 1 tháng trước
(Đã được dựng khoảng 1 tháng trước)
 • Phát triển bởi cộng đồng

  Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
  Tham gia
Kích thước cài đặt~11.18 MiB
Kích thước tải xuống2.75 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt13.134