RPN Calculator

bởi mike632t
Cài đặt
HP 21

HP Calculator Simulator

Enjoy using your favorite classic HP calculator on your desktop, with this simulator:

  • Classic series: HP 35, HP 80, HP 45, HP 70
  • Woodstock series: HP 21, HP 22, HP 25, HP 25c, HP 27, HP 29c
  • Spice series: HP 31e, HP 32e, HP 33e, HP 33c, HP 34c, HP 37e, HP 38c, HP 38e
  • Voyager series: HP 10c, HP 11c, HP 12c, HP 15c, HP 16c
  • Others: HP 67

Right-click on desktop icon and select 'Set default calculator' to set default model, or choose one of the available simulators from list. Alternatively you can access the configuration dialog from a terminal using flatpak run io.github.mike632t.x11-calc --setup

Note: For best results the following fonts should be installed: xfonts-base (Debian/Ubuntu), xorg-x11-fonts-base or xorg-x11-fonts-misc (Fedora), font-misc-misc (Gentoo).

Những thay đổi ở phiên bản 0.14.0154

khoảng 1 tháng trước
(Đã được dựng khoảng 1 tháng trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~2.17 MiB
Kích thước tải xuống949.49 KiB
Dùng được trên kiến trúcaarch64, x86_64
Số lượt cài đặt2.305