xbox-cloud-gaming-electron

Open-source Xbox Cloud Electron client

NOTE: This release is not verified by, affiliated with, or supported by Microsoft Corporation or Xbox

A Linux desktop web app for Xbox Cloud Gaming

Thay đổi ở phiên bản 1.0.1

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~410 MB
Kích thước tải xuống261 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt6.326
Giấy phépMIT License

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.mandruis7.xbox-cloud-gaming-electron

Chạy

flatpak run io.github.mandruis7.xbox-cloud-gaming-electron