Gradebook

bởi Leonhard Kargl
Cài đặt

Keep track of your grades

Gradebook is a simple tool that helps you keep track of your grades. This way you always know how you are doing in your courses.

Features:

  • Support for numerical and percentage systems
  • Assign your grades to categories with different weighting
  • Add notes to your grades so that you later know how you could improve
  • Your average is calculated automatically taking the weighting of the different categories into account

Những thay đổi ở phiên bản 1.2

6 tháng trước
(Đã được dựng 6 tháng trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~264.5 KiB
Kích thước tải xuống93.77 KiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt1.801