PySimpleCV

bởi Kavin Teenakul
Cài đặt

Plot Cyclic voltammogram and battery cycling

Graphical user interface for plotting the cyclic voltammogram and calculating jpa, jpc, and reversibility. PySimpleCV also plots battery cycles and calculates efficiencies. Written in pure Python. Currently supports VersaStudio (.par),.csv, and .txt. For.csv and.txt, the first column must be voltage and the second column is current. Battery cycling currently only support .xls files with state (C_CC, D_CC, R) columns from LANHE. Support copy-paste battery efficiency. Modules used: Numpy, Matplotlib, PySimpleGUI, pandas, and statsmodel License: GPLv3

Thay đổi ở phiên bản v1.0.7

4 tháng trước
(Built 4 tháng trước)
  • không có changelog được cung cấp
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 only.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~905.14 MiB
Kích thước tải xuống266.48 MiB
Cấu trúc có sẵnx86_64, aarch64
Cài đặt1.544