KDiskMark

bởi Dmitry Sidorov (JonMagon)

Disk benchmark tool

A simple open-source disk benchmark tool for Linux distros.

Features:

  • Configurable block size, queues, and threads count for each test
  • Many languages support
  • Report generation

Thay đổi ở phiên bản 3.1.3

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~3 MB
Kích thước tải xuống853 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt33.836
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.jonmagon.kdiskmark

Chạy

flatpak run io.github.jonmagon.kdiskmark