Telegraph

bởi Felipe Kinoshita

Write and decode morse

Telegraph is a simple Morse translator, start typing your message to see the resulting Morse code and vice versa.

Thay đổi ở phiên bản 0.1.6

10 ngày trước
Kích thước cài đặt~74 KB
Kích thước tải xuống33 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.418
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.fkinoshita.Telegraph

Chạy

flatpak run io.github.fkinoshita.Telegraph