Monomer Flatpak Example

Monomer Flatpak Example Application.

An example of how to package Monomer apps with Flatpak.

Thay đổi ở phiên bản 0.0.9.0

1 ngày trước
Kích thước cài đặt~32 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt336
Giấy phépMIT License

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.Dretch.MonomerFlatpakExample

Chạy

flatpak run io.github.Dretch.MonomerFlatpakExample