CoinKiller

bởi Arisotura

A level editor for NSMB2

A level editor for NSMB2. Uses Qt6 and is coded in C++

CoinKiller requires a dump of NSMB2

Thay đổi ở phiên bản v1.1

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~9 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt133
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.Arisotura.CoinKiller

Chạy

flatpak run io.github.Arisotura.CoinKiller