toolBLEx

bởi Emeric Grange

A Bluetooth Low Energy device scanner and analyzer

A Bluetooth Low Energy scanner device and analyzer

Features:

  • host adapters info
  • RSSI graph / proximity graph (BLE and classic)
  • device scanner (BLE and classic)
  • device advertisement and service explorer (BLE)
  • export device info: advertisement packets, services and characteristics (with or without walues)
  • frequency analyzer (ONLY if you have an Ubertooth One)

Thay đổi ở phiên bản 0.5

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~132 MB
Kích thước tải xuống47 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt4.990
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://emeric.io/toolBLEx

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.emeric.toolblex

Chạy

flatpak run io.emeric.toolblex