Atom

bởi Github

A hackable text editor for the 21st Century

Atom is a text editor that's modern, approachable, yet hackable to the core—a tool you can customize to do anything but also use productively without ever touching a config file.

Thay đổi ở phiên bản 1.63.1

6 tháng trước
Kích thước cài đặt~629 MB
Kích thước tải xuống202 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt264.919
Giấy phépMIT License
Trang web của dự ánhttps://atom.io

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.atom.Atom

Chạy

flatpak run io.atom.Atom